Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Profit Scan

 Už ste niekedy boli na preventívnej prehliadke? Ako často ich absolvujete? Určite mi dáte za pravdu, že včasné odhalenie vážnych chorôb výrazne zvýši šance na jej úspešné vyliečenie.

A boli ste už „na prehliadke“ so svojou firmou? Tak ako preventívna prehliadka dokáže často zachrániť ľudský život, „preventívna prehliadka“ Vašej spoločnosti dokáže zachrániť „život“ Vášho podnikania.

Ide o inovatívny a objektívny diagnostický nástroj, ktorý vyhodnotí Vaše podnikanie v jednotlivých oblastiach. Odhalí Vám oblastí na ktoré je potrebné zamerať pozornosť. Odporučí Vám riešenia, navrhne ďalšie kroky na zlepšenie Vašej situácie.

V Európe sa každoročne zatvorí 1 milión podnikov. Len 50% podnikov prežije prvých 5 rokov svojej existencie. Ako sa rozhodnete vy? Rast alebo Koniec? V Európe sa každoročne zatvorí 1 milión podnikov. Vlastne len 50% podnikov prežije prvých 5 rokov svojej existencie. Veľká väčšina podnikov, ktoré činnosť ukončia sú malé a stredné podniky a podnikatelia. Voľba RAST vs. KONIEC je na VÁS.

 

Keď ste sa rozhodli podnikať, boli ste plní optimizmu a chceli ste uskutočniť svoj veľký sen. Hoci až 70% z pracujúcich sníva o vlastnom podnikaní, len každý 7 si tento sen aj splní. Vám sa to podarilo. Prestavovali ste si skvelú budúcnosť…ale realita Vás sklamala.

Podnikanie znamená, že často musíte čeliť každodenným problémom, ktoré odpútavajú Vašu pozornosť od zamerania sa na budúcnosť Vášho podnikania. Je strašne veľa vecí, ktoré musíte vyriešiť ešte dnes a na ostatné Vám už nezostane čas. Avšak bez stratégie nie je budúcnosť.

ZASTAVTE sa na chvíľu a zvážte:

  • Adaptovalo sa Vaše podnikanie na krízu?
  • Poznáte svoje ciele?
  • Viete ako ich dosiahnuť?
  • Máte tú správnu stratégiu?
  • Viete ako stratégiu naplniť?
  • Máte presný obraz o Vašich zdrojoch a ziskovosti?
  • Ste si vedomý svojich silných a slabých stránok ?

1.    UJASNITE SI SVOJE PODNIKATEĽSKÉ CIELE

Odpovedzte si na otázku kam sa chcete dostať. Veľa podnikateľov a vlastníkov malých a stredných spoločností tvrdí, že ich cieľom podnikania bolo dosiahnuť nezávislosť a kontrolu nad svojím životom. Takéto ciele sú veľmi vágne, neurčité a nedajú sa zmerať. Preto ani neviete vyhodnotiť, či ste ich dosiahli. Je samozrejmé, že u podnikateľov a vlastníkov malých a stredných spoločností budú mať výrazný vplyv na ich podnikateľské ciele aj osobné ašpirácie a osobné ciele.

Pokiaľ máte záujem o vybudovanie dlhodobo úspešného podnikania, ciele musia byť definované s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. Čo to znamená? Pokiaľ je Vaším cieľom rýchly zisk alebo ak je cieľom Vášho podnikania výlučne získanie obrovského množstva finančných prostriedkov na zabezpečenie Vášho nákladného životného štýlu (typu jachta, lietadlo, športové autá a pod.), dlhodobá udržateľnosť nie je pre Vás tá správna cesta.

Ale pokiaľ chcete podnikať ešte aj o niekoľko rokov a neskôr prípadne aj spoločnosť predať, dlhodobá udržateľnosť Vás k cieľu privedie. Dlhodobá udržateľnosť je podstatná pre podnikateľov ktorí chcú vybudovať inštitúciu ktorá má potenciál sa obnovovať cez meniace sa generácie technológií, zamestnancov a zákazníkov.

Pri stanovení cieľov si musí dať podnikateľ do súladu to čo chce a aké riziko je ochotný podstúpiť.

Už v 19. Storočí Charles Darwin povedal, že neprežije ten najsilnejší druh, a ani nie ten najinteligentnejší, ale prežije ten, ktorý má schopnosť adaptovať sa na zmeny.

Stanovené ciele ovplyvňujú aj cieľovú veľkosť spoločnosti. A na to bude potrebný kapitál. Preto stanovené ciele musia byť reálne dosiahnuteľné.

Je veľmi dôležité vopred zanalyzovať a zistiť aké riziká môžete očakávať a ujasniť si, čo všetko ste schopný a ochotný obetovať pre splnenie svojich cieľov. Ako jeden podnikateľ povedal: “Keď začnete podnikať, iba robíte. Ste naivný, pretože ste doteraz neurobili žiadnu chybu. Potom postupne spoznáte, čo všetko sa môže stať, čo všetko sa môže pokaziť. A pretože Váš majetok má už hodnotu cítite, že môžete veľa stratiť.“

Som ochotný akceptovať takéto riziko? Podnikateľ si musí dať do súladu to čo chce a čo je ochotný riskovať. Dokážete akceptovať, že všetko čo za dva roky zarobíte musíte re-investovať do podnikania?

Dokážete akceptovať, že budete pracovať aj 10 – 12 hodín denne? Tomu všetkému musíte prispôsobiť svoje ciele.

Pokiaľ zistíte, že dosiahnutie cieľov predstavuje pre Vás vyššie riziko a viac obetí ako ste schopní a ochotní akceptovať, je potrebné stanovené ciele prehodnotiť a zadefinovať nové ciele.

Aby ste stanovené ciele splnili, musia byť v súlade s Vašimi osobnými cieľmi a ašpiráciami.

2. STANOVTE STRATÉGIU

Ako sa tam dostanem? Veľa podnikateľov a vlastníkov malých a stredných spoločností pri začiatku podnikania uchopí prvú krátkodobú príležitosť bez rozmýšľania o budúcnosti. Je to úplne prirodzené. Avšak pokiaľ chcete byť dlhodobo úspešný, musíte prejsť od rozmýšľania o krátkodobých obchodných príležitostiach k orientácii na budúcnosť.