Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Konzultácie

Poskytovaním konzultácií dislokujeme naše rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti k našim klientom a navrhujeme im efektívne riešenia. Pomáhame hlavne podnikateľom a malým a stredným spoločnostiam rozvíjať stratégiu, zabezpečiť súlad s legislatívou, zvyšovať zisk, optimalizovať náklady a procesy a objavovať príležitosti pre ich ďalší rast.
Našou prioritou je dosiahnuť maximálnu pridanú hodnou pre klienta, ako aj zabezpečenie dosiahnutia vopred stanovených výstupov s merateľným výsledkom.