Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Zmena hodnoty stravného

 

Dňa 6.8.20Stravné lístky12 rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnil návrh opatrenia o sumách stravného, ktorým by sa od 1.9.2012 v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách stanovujú nové sumy stravného pre časové pásma:

  • 4,00 eurá  pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,00 eur pre časové pásmo  nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,30 eura pre časové pásmo  nad 18 hodín.

Toto zvýšenie súm stravného malo dopad aj na výšku minimálnej hodnoty stravovacej poukážky a maximálneho daňovo uznateľného výdavku na stravovanie pre zamestnávateľa.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky (gastro lístku), ktorá musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste

v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1.9.2012 je minimálna hodnota stravovacej poukážky 3 eurá.

Daňový výdavok

Zamestnávateľ na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Týmto je určená maximálny daňovo uznateľný výdavok t. j. 2,20 EUR (55% zo 4 EUR).