Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Prečo najčastejšie podnikatelia a malé a stredné spoločnosti končia s podnikaním ?

Prečo sa najčastejšie končí s podnikaním ?Dôvodov ukončenia podnikania je veľmi veľa, no napriek tomu sa niektoré z nich štatisticky vyskytujú oveľa častejšie. Ktoré dôvody spôsobujú zlyhanie najčastejšie?

Nesprávna identifikácia problému

Veľa spoločnosti uprednostňuje zdôvodňovanie prečo sa jej nedarí, pred zistením skutočného problému. Keďže nebol zistený skutočný problém, jeho dôsledky sa neustále zhoršujú až po kratšom či dlhšom čase sú už pre spoločnosť neudržateľné a dochádza k ukončeniu podnikania. Ak spoločnosť nedosahuje stanovené ciele, nie je problém ekonomika, vysoké dane, konkurencia, zákazníci a pod., to všetko sú vplyvy, s ktorými sa zdravá spoločnosť dokáže vysporiadať a zminimalizovať ich. Preto je potrebné zistiť v čom je skutočný problém, lebo len po jeho vyriešení sa spoločnosť opäť dostane na cestu rastu.

Manažment

Veľakrát  manažéri nemajú dostatočné vedomosti a skúsenosti s riadením ľudí. To sa potom prejavuje v ich štýle riadenia - buď bývajú veľmi priateľský a zhovievaví, akceptujú nedostatočné plnenie pracovných úloh. Alebo na druhej strane sú veľmi autoritatívny a vyžadujú od ľudí neprimerane veľa. Nevedia, čo im môžu prikázať a na čom sa musia s nimi dohodnúť. Preto za každú vec, ktorú zamestnanci urobia chcú pre nich nejakú dodatočnú finančnú odmenu alebo na druhej strane neoceňujú nič, čo zamestnanci urobia, lebo je to predsa ich povinnosť. V konečnom dôsledku to vedie buď k de-motivácii zamestnancov a k zníženiu pracovného výkonu.

Spoločnosť sporí namiesto toho, aby zarábala

Podstatou podnikania je dosahovanie zisku. Pokiaľ nie ste nezisková organizácia, zamerajte sa radšej na jeho dosahovanie ako len na úsporu nákladov. Samozrejme, že je potrebné náklady kontrolovať a vynakladať výdavky účelne. Ale neprimerané četrenie vedie k nekvalite (pričom náklady na jej odstránenie sú oveľa väčšie ako prevencia) až k nesúladu s legislatívou. Je ohrozené dobré meno spoločnosti, zákazníci strácajú dôveru k produktom takejto spoločnosti a odchádzajú ku konkurencii.

Znižovanie cien

Veľa podnikov pristupuje síce k najjednoduchšiemu, ale veľmi krátkozrakému nástroju a to k znižovaniu cien. Predtým, než znížite cenu, prepočítajte si, či za zníženú cenu to naozaj nakúpi o toľko zákazníkov viac, že Vám to vykryje straty zo zníženia cien. Okrem toho zníženie ceny u Vás, vyvolá o kratší či dlhší čas zníženie cien aj u Vašej konkurencie. Potom vyhrá ten, kto má lepšie finančné zázemie a môže si dovoliť viac znížiť cenu. Po takejto cnovej vojne sa však už málokedy podarí dostať cenu na pôvodnú úroveň. Čiže pokiaľ znížením ceny výrazne nepodporíte nákup nejakých ďalších produktov, dobre tento krok zvážte.
Lepšou cestou je budovanie hodnoty.

Stratégia

Koľko času venujete stratégii? Stratégia je Vaša budúcnosť. AK neviete kam idete, nemusíte sa tam dostať. Pritom sa majitelia a riaditelia venujú často viac operatíve ako stratégií.

Nasledovanie konkurencie

Veľa spoločnosti si zvolí stratégiu ako má konkurencia, kopíruje jej cenovú politiku, podporu predaja...Manažéri sú príliš zaneprázdnení kopírovaním, sťažujú sa, ako ťažko sa im bojuje s konkurenciou, lebo jej je veľa. Naberte odvahu a získajte konkurenčnú výhodu - to znamená, že budete robiť veci, ktoré Vaša konkurencia nerobí a zákazník je ochotný za to zaplatiť.. Len tak môžete predať viac.

Nesprávne vedené účtovníctvo

Údaje, ktoré dostávate z účtovníctva nie sú správne, nie sú kompletné, nie sú včasné a preto nemáte svoje podnikanie pod kontrolou.