Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Ukážte peniazom, kto je tu šéf !

Na stiahnutie vo formáte PDF...

Platíte vysoké dane? Neprimerane Vás zaťažujú náklady? Chcete dosiahnuť úsporu až 50%? Radi by ste zvýšili svoju ziskovosť? Máte problémy s včasnou úhradou svojich splatných záväzkov? Neplatia Vám odberatelia pohľadávky v lehote splatnosti? Zvýšila Vám banka úrok na kontokorentnom účte alebo úvere? Nepodarilo sa Vám získať dodatočné zdroje financovania? Chcete byť pre banku VIP klient?

Hoci podľa štatistiky slovenská ekonomika rastie, drobní podnikatelia musia o svoje miesto na trhu bojovať oveľa viac ako tomu bolo v minulosti. Naviac sú neustále zaťažovaní novými povinnosťami a stresovaní permanentnými legislatívnymi zmenami.

Ako zabezpečiť napriek takému prostrediu zabezpečiť nielen dlhodobo udržateľný rast a stabilitu?

Máme pre Vás riešenia.

Platíte vysoké dane?

Dovoľte nám to zmeniť. Naše skúsenosti ukazujú, že až 83% účtovníkov nevyužíva všetky možnosti zníženia daňového základu, ktoré platná legislatíva umožňuje. Využite odborné znalosti a praktické skúsenosti našich špecialistov a vyťažte z účtovníctva maximum.

Neprimerane Vás zaťažujú náklady?

Dovoľte nám to zmeniť. Využite ponuku našich optimalizácii a pripravíme pre Vás cenovo dostupné a nákladovo efektívne riešenie.

Chcete dosiahnuť úsporu až do 50% z pôvodných nákladov na účtovníctvo?

Áno, až takúto vysokú úsporu dokážeme našim VIP klientom ponúknuť. Ako ju dosiahneme?

  • Zaplatíte len za služby o ktoré máte skutočne záujem, ktoré potrebujete a ktoré aj skutočne využijete.
  • Veľa našich klientov v minulosti platilo nemalé finančné prostriedky za účtovníctvo, ale pritom v skutočnosti im boli poskytované služby len v obmedzenom rozsahu. Pokiaľ sa rozhodli po prevzatí  zodpovednosti za ich účtovníctvo našou spoločnosťou zachovať pôvodný rozsah poskytovaných služieb, dosiahli úsporu v priemere 30% pôvodných nákladov
  • Ďalšou skupinou klientov sú živnostníci, ktorý mali v minulosti vedené jednoduché účtovníctvo. Keďže spĺňali všetky zákonom požadované podmienky, navrhli sme im namiesto jednoduchého účtovníctva vedenie daňovej evidencie a to za tretinové až štvrtinové náklady oproti predchádzajúcemu stavu.
  • Pri riadení našich procesov uplatňujeme najmodernejšie trendy, ktoré majú pozitívny vplyv na výslednú kvalitu, hodnotu pre klienta a cenu. Po prvotnej analýze účtovníctva klienta sú jednotlivé práce prerozdelené tak, aby špecialisti vykonávali skutočne len odborné práce. Čo to znamená? Po doručení dokladov sú doklady rozdelené podľa druhov a dátumov a zadané do SW junior účtovníkov alebo asistentom. Následne sú zadané údaje skontrolované účtovníkov, ktorý zadané doklady zaúčtuje. Pred ukončením spracovania sú údaje skontrolované senior účtovníkom (v prípade komplikovanejšej daňovej problematiky aj daňovým špecialistom). Oproti konkurencii dosahujeme vysokú kvalitu vzhľadom na minimálne dvojnásobnú kontrolu a nižšiu cenu, lebo špecialistov využívane iba na odborné činnosti  a všetky pomocné práce (napr. triedenie dokladov, fotenie dokladov, zadávanie faktúr a pod.) zabezpečujeme pracovníkmi s menšími skúsenosťami a tým pádom aj s nižšími finančnými nákladmi.
  • Využijeme pre Vás všetky možnosti zníženia  daňového základu a tým pádom aj Vašej daňovej povinnosti
  • Štandardná efektivita je 60%. Zvýšenie efektívnosti až o 30% je možné za predpokladu využitia nášho know how – procesy zoptimalizujeme , zefektívnime, odstránime duplicitné, zbytočné a neefektívne činnosti, zavedieme best practices a good practices ako aj ostatné metódy, aby sme pre Vás usporili náklady

Ďalšou veľmi oceňovanou výhodou spolupráce s práve našou spoločnosťou je, že prevezmeme na seba aj niektoré Vaše ďalšie povinnosti. Napríklad prevezmeme Vašu personálnu administratívu a spracovanie miezd v takom rozsahu, aby Vám zo zákona o ochrane osobných údajov nevznikla povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt a bezpečnostné smernice, čím ušetríte až niekoľko tisíc EUR.

Nechajte si vypočítať Vašu úsporu.

Radi by ste zvýšili svoju ziskovosť?

Aby ste sa vedeli správne rozhodovať, potrebujete presné, včasné a kvalitné informácie z účtovníctva. A tie Vám poskytne len profesionálne vedené  účtovníctvo.
Okrem toho poskytujeme našim klientom množstvo bezplatných tipov, rád a odporúčaní, ktoré Vám pomôžu k rasu zisku, k zvýšeniu obratu a získanie ďalších nových klientov.

Máte problémy s včasnou úhradou svojich splatných záväzkov?

Dovoľte nám to vyriešiť. Radi prevezmeme zodpovednosť aj za cash manažment (riadenie finančného toku) Vašej spoločnosti.

Neplatia Vám odberatelia pohľadávky v lehote splatnosti?

Dovoľte nám to vyriešiť. Od bezplatných rád, odporúčaní a tipov až po aktívne riadenie Vašich pohľadávok.

Zvýšila Vám banka úrok na kontokorentnom účte alebo úvere? Nepodarilo sa Vám získať dodatočné zdroje financovania? Chcete byť pre banku VIP klient?

Základným problémom je, že Vaše účtovníctvo neposkytlo o Vašej spoločnosti dobrý obraz, považujú Vás za rizikového klienta. Naše skúsenosti ukazujú, že veľakrát to býva problém účtovníctva a nie problém spoločnosti. Dovoľte nám prostredníctvom účtovníctva ukázať Vašu výnimočnosť.