Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Najčastejšie chyby pri podnikaní - vyvarujte sa ich !

Chyby v podnikanáNajčastejšie chyby pri podnikaní - vyvarujte sa ich !

Veľakrát zabúdame, že dobrý obchod je spravodlivý obchod. Pri takomto obchode sú spokojné obe zúčastnené strany - predávajúci aj kupujúci, lebo došlo k výmene hodnôt.

Cieľom má byť vytvorenie dlhodobého obchodného vzťahu z ktorého budú mať prospech obe strany. V praxi sa veľakrát, bohužiaľ, stáva cieľom dostať čo najviac peňazí za čo najmenej hodnoty a rýchlo zbohatnúť. Tento spôsob je veľmi krátkodobý. Zákazník nebude s takýmto obchodom spokojní a pokiaľ bude existovať pre neho ešte ďalšia prijateľná alternatíva, tak určite od Vás odíde. Samozrejme ešte medzitým stihne o Vašom prístupe a o svojej negatívnej skúsenosti porozprávať všetkým známym, príbuzným, kolegom a možno aj úplne cudzím ľuďom a tak v konečnom dôsledku prídete nielen o jedného zákazníka, ale aj niekoľko ďalších potenciálnych odberateľov.
Taktiež je dôležité si uvedomiť, že stratégia "Čo je trh schopný uniesť" pri tvorbe ceny sa môže obrátiť vo Váš NEPROSPECH.  Akonáhle Vaši zákazníci zistia, že alternatívne produkty kúpia na oveľa nižšiu cenu (a môžu to zistiť až po čase, keď konkurencia využije Vaše vysoko nasadené ceny a okopíruje Vašu konkurenčnú výhodu, ktorú ponúkne za oveľa nižšiu cenu), tak odídu, lebo sa budú cítiť oklamaní.

Klienta nezaujíma, aké máte náklady, ktoré si chcete započítať do ceny. Preto tvorba cenovej politiky vychádzajúce výlučne z náklady nebýva najlepšie zvolená stratégia pri tvorbe cenovej politiky. Ak je Váš produkt porovnateľný s produktom konkurencie, mala by byť porovnateľná aj cena. Je nevyhnutné neustále hľadať nové spôsoby ako udržať náklady na nízkej úrovni (pozor však na priveľké šetrenie). Ak chcete predávať za vyššiu cenu, musíte vytvoriť vyššiu pridanú hodnotu pre zákazníka. Ak neviete predávať porovnateľné produkty za ceny porovnateľné s Vašou konkurenciu, je nevyhnutné sa zamyslieť na štruktúru nákladov. Ak naozaj (ani po konzultácií s odborníkom) neviete zmeniť náklady buď zmeníte produkt (urobíte ho "neporovnateľne lepším") alebo z trhu odídete.
Neustále riešite operatívne problémy na úkor budúcich potenciálnych príjmov? Zmeňte to! Pokiaľ nebudete vedieť generovať neustále nové obchodné príležitosti a príležitosti pre rast a vy a Vaši najlepší ľudia namiesto budúcnosti budú neustále riešiť minulosť, tak vyčerpaním súčasných príležitostí firma skončí.
Priveľký optimizmus sa nevypláca. Pri plánovaní výnosov (a príjmov) buďte radšej pesimistický, náklady radšej nadhodnota. Neznamená to, že keď urobíte takýto rozpočet, že s tými číslami súhlasíte. Ale znamená to, že o nich viete a ste pripravení s nimi pracovať - hľadať spôsoby ako zlepšiť výnosy a ako optimalizovať náklady.

Uvedomte si, že je len niekoľko spôsobov ako zvýšiť zisk

Samozrejme, ciest ako ich dosiahnem je už oveľa viac. Zisk môžem zvýšiť len:
1. Získaním viacerých nových potenciálnych zákazníkov
2. Predajom ďalších mojich produktov súčasným zákazníkom
3. Predajom väčšie množstva produktov zákazníkom
4. Zvýšením konverzného pomeru - dokážem premeniť viac potenciálnych zákazníkov na zákazníkov
5. Zvýšením cien
6. Znížením nákladov