Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Ani neviete, že máte marketingový plán ?

Marketingový plánNezmysel ? Veď vy najlepšie sami viete, že ste marketingový plán nikdy nepripravovali. Pokiaľ ste už začali podnikať a predávať tovary alebo služby, tak som presvedčená, že marketingový plán máte.

 Prečo?

Marketingový plán nemusí byť vôbec zložitý, sofistikovaný a veľmi dlho pripravovaný dokument. Marketingový plán nie je o rozhodovaní sa aké propagačné materiály nakúpim a kam pôjdem vystavovať svoje produkty.

Neznamená zoznam médií, kde by mali o mojom podnikaní písať ani aké akcie pre svojich odberateľov usporiadam. Hoci je marketingový plán oveľa viac, pokiaľ ste podnikateľ alebo vlastníte malú spoločnosť, tak ho možno pripravíte v priebehu jedného dňa a môžu ho tvoriť len 1-2 strany formát A4. Iní ho môžu mať podstatne rozsiahlejší.

V niektorých literatúrach nájdete 4 v iných 5 základných komponentov marketingového plánu

(tzv. 5P):

  • Product - Tovar alebo služby
  • Price - cena
  • Position(place) - pozícia, miesto na trhu
  • Promotion - podpora predaja
  • Package - balenie

Preto, pokiaľ ste už začali realizovať predaj, určite ste sa minimálne nad väčšinou a možno aj nad všetkými komponentami marketingového plánu zamysleli a urobili rozhodnutie.

Prečo potrebujeme marketingový plán?
Marketingový plán nám pomôže nastaviť jasné, realistické a merateľné ciele. Pomôže nám ujasniť si čo chceme predávať, za akú cenu, akú máme (alebo akú chceme mať) pozíciu na trhu, ako chceme predávať, ako chceme predaj podporovať.

Čo by mal marketingový plán obsahovať?

  1. Víziu a podnikateľské ciele - čo chcete dosiahnuť
  2. Identifikáciu Vášho cieľového trhu - pre akého zákazníka bude Váš tovar alebo služba atraktívna
  3. Vysvetlenie stratégie - opis produktu alebo služby, vysvetlenie výhod, ako podporiť predaj a pod.
  4. Rozpočet - koľko finančných prostriedkov máte k dispozícií, pokiaľ Vám nejaké chýbajú z akých zdrojov ich chcete získať