Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Ako platiť nižšie dane a odvody ?

Daňová optimalizácia

Dokument na stiahnutie...

Od 1.1.2013 opäť pocítime negatívne dôsledky zmien zákonov. Ak dosahujete zisk, budete platiť vyššie dane. Ak zamestnávate dohodárov, výdavky sa Vám zvýšia o odvody. Obmedzenia hotovostných platieb či zmeny v zákonníku práce tiež nebudú akcelerátorom podnikania, skôr naopak. Budú nútiť spoločnosti a podnikateľov prehodnocovať svoje stratégie a náklady.

Dá sa nájsť cesta z tohto začarovaného kruhu obmedzení a ďalších výdavkov bez porušenia legislatívy?

Určite áno. Práve v tomto čase výrazne vzrástla úloha plánovania s dôrazom na optimalizáciu daní a odvodov. Cieľom je zabezpečiť finančné záležitosti tak, aby sme boli povinný zaplatiť čo najnižšie dane a odvody. Hoci by sa mohlo zdať, že možností je veľmi veľa, je potrebné si uvedomiť, že v skutočnosti existujú len tri základné spôsoby ako platiť nižšie dane a odvody, hoci každý môže mať niekoľko variantov, a to:

  • zníženie príjmov,
  • zvýšenie daňových nákladov (výdavkov) a
  • plánovanie s cieľom optimalizácie.

1. Zníženie príjmov

Cieľom spoločnosti a podnikateľov je dosahovať dlhodobo udržateľný rast, preto žiadne dobrovoľné zníženie príjmov nebude asi pre nikoho z nich prijateľná cesta. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že zníženie príjmov môže znamenať aj zníženie spoľahlivosti u dodávateľov a následné skrátenie dôb splatnosti záväzkov, zvýšenie rizikovosti u banky spojené so zvýšením úrokovej sadzby na kontokorentnom úvere či obmedzenie výdavkov, ktoré zabezpečovali spoločnosti.

Využívate potenciál Vášho účtovníctva ? Podľa prieskumu až 83% účtovníkov nevyužíva všetky možnosti zníženie základu dane, ktoré zákon umožňuje.
Neplaťte viac ako je nutné. Nechajte si vyhodnotiť potenciál Vášho účtovníctva - spoznajte jeho riziká a možnosti zníženia dane.

2. Zvýšenie daňových nákladov (výdavkov)

Keďže úspora na daniach a odvodoch je podmienená ďalšími nákladmi či výdavkami spoločnosti, tak v konečnom dôsledku táto cesta môže byť pre spoločnosť drahá. Je tu aj veľké riziko, či opodstatnenosť významného zvýšenia nákladov (či výdavkov) pri nezmenenom príjme, budú spoločnosti schop-
né pred prípadnou daňovou kontrolou obhájiť. V neposlednom rade zvýšenie nákladov bude znamenať aj zníženie zisku a opäť to môže mať pre spoločnosť negatív-ne dôsledky spomínané v predchádzajúcom bode.

3.Plánovanie s cieľom optimalizácie

Čím vyššie dane a odvody, tým významnejšiu úlohu takéto plánovanie zohráva. Optimalizácia nemá dopad na zníženie príjmov, zisku alebo nákladov, preto dosiahneme zníženie daní a dôvodov bez ďalších negatívnych dôsledkov, ktoré sú sprievodným javov predchádzajúcich možností zníženia dani a odvodov.
Ktorú cestu si vyberiete vy ?

NA SVETE NAJŤAŽŠIA VEC NA PO-CHOPENIE JE DAŇ Z PRÍJMOV... Albert Einstein

NA TOMTO SVETE NIE JE NIČ ISTÉ OKREM SMRTI A DANÍ... Benjamin Franklin

  • Ste konateľ spoločnosti ?
  • Nechcete platiť vyššie dane a odvody ako je bezpodmienečne nutné ?
  • Chcete dosiahnuť úsporu až cez 30% personálnych nákladov ?
  • Máme pre Vás riešenie !
  • Využite našu optimalizáciu príjmu konateľa...