Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Dôležité čísla pre rok 2013

 ČíslaMinimálna mzda

Výška minimálnej mzdy na rok 2013 na 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Sociálne poistenie

Zmena výpočtu vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2013

Vymeriavací základ SZČO sa vypočíta nasledovne: Čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie sa delí koeficientom 1,9 a ďalej sa delí počtom mesiacov podnikania v roku 2012.

Minimálny vymeriavací základ a minimálne odvody

  • SZČO - minimálny vymeriavací základ 393 EUR, minimálne poistné 130,27 EUR
  • Dobrovoľne poistená osoba - minimálny vymeriavací základ 393 EUR, minimálne poistné 138,13 EUR

Čítať ďalej...

Daň z motorových vozidiel

 

Cestna danPOZOR NOVELA ZÁKONA NADOBUDLA ÚČINNOSŤ 1.12.2012

Daň z motorových vozidiel je jednou z miestnych daní, ktoré môže ukladať vyšší územný celok na svojom území. Vyšší územný celok stanovuje prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia sadzby dane a taktiež napríklad môže podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch znížiť daň na niektoré vozidlá.
Síce novela zákona nadobudla účinnosť 1.12.2012, ale väčšiny podnikateľov na bude týkať až od zdaňovacieho obdobia 2013.

Čiže:

  • podnikateľov, ktorí začali alebo prestali používať automobil na podnikanie v priebehu roku 2012 (aj v decembri t. j. v čase účinnosti novely zákona) sa žiadne zmeny netýkajú a budú postupovať podľa pôvodného znenia zákona
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012 (ktoré je potrebné podať do 31.1.2013) sa spravuje pôvodným znením zákona
  • Podľa nového zákona sa postupuje až od roku 2013

    Čítať ďalej...

Novinky v legislatíve za júl 2012

Novinky v legislatíveVláda počas prázdnin schválila niekoľko noviel zákonov

 Vašu pozornosť by sme chceli upriamiť najmä na:
1.    schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zámerom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj  - Boj proti daňovým podvodom, so zameraním na legislatívnu podporu daňovo-právnej, obchodno-právnej a trestnoprávnej politiky štátu s cieľom účinne reagovať na významné a opakujúce sa porušovania vymedzených spoločenských vzťahov v oblasti daňovej.

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je prijať legislatívne opatrenia, ktoré efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít a zabránia ich ďalšiemu rozširovaniu a ktoré súčasne nebudú predstavovať administratívne prekážky rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov.

Čítať ďalej...

Najčastejšie chyby pri podnikaní - vyvarujte sa ich !

Chyby v podnikanáNajčastejšie chyby pri podnikaní - vyvarujte sa ich !

Veľakrát zabúdame, že dobrý obchod je spravodlivý obchod. Pri takomto obchode sú spokojné obe zúčastnené strany - predávajúci aj kupujúci, lebo došlo k výmene hodnôt.

Cieľom má byť vytvorenie dlhodobého obchodného vzťahu z ktorého budú mať prospech obe strany. V praxi sa veľakrát, bohužiaľ, stáva cieľom dostať čo najviac peňazí za čo najmenej hodnoty a rýchlo zbohatnúť. Tento spôsob je veľmi krátkodobý. Zákazník nebude s takýmto obchodom spokojní a pokiaľ bude existovať pre neho ešte ďalšia prijateľná alternatíva, tak určite od Vás odíde. Samozrejme ešte medzitým stihne o Vašom prístupe a o svojej negatívnej skúsenosti porozprávať všetkým známym, príbuzným, kolegom a možno aj úplne cudzím ľuďom a tak v konečnom dôsledku prídete nielen o jedného zákazníka, ale aj niekoľko ďalších potenciálnych odberateľov.
Taktiež je dôležité si uvedomiť, že stratégia "Čo je trh schopný uniesť" pri tvorbe ceny sa môže obrátiť vo Váš NEPROSPECH.  Akonáhle Vaši zákazníci zistia, že alternatívne produkty kúpia na oveľa nižšiu cenu (a môžu to zistiť až po čase, keď konkurencia využije Vaše vysoko nasadené ceny a okopíruje Vašu konkurenčnú výhodu, ktorú ponúkne za oveľa nižšiu cenu), tak odídu, lebo sa budú cítiť oklamaní.

Čítať ďalej...

Podkategórie