Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

HR business partner

HR Business partnerSú útvary ľudských zdrojov potrebné ?

Akou veľkou pridanou hodnotou sú ľudské zdroje pre Business ?

Prečo tento prieskum keď odpoveď by mala byť hneď všetkým jasná? Veľa manažérov ešte aj v súčasnosti často hodnotí ľudské zdroje  len ako ďalšiu nákladovú položku pre spoločnosť. Dokonca niektoré spoločnosti zrušili útvary ľudských zdrojov a ponechali len personálnu administratívu.
Nebolo a nie je ľahké presvedčiť najmä niektorých manažérov, že útvary ľudských zdrojov nezabezpečujú len spracovanie miezd a personálnu administratívu a preto nám nestačia 2 osoby, že ľudské zdroje naozaj len neorganizujú vianočné večierky, že nie je najlepší manažér ten kto najviac zvýši mzdu, nebolo jednoduché  zmeniť ich pohľad na hodnotenie zamestnancov, ktoré si najmä staršie ročníky spájali s kádrovým posudkom, či talent management s kádrovými rezervami.
Práve z dôvodu, že aj na Slovensku často prevládajú takéto negatívne názory, ukážme pravdu. Dokážme, že ľudské zdroje majú naozaj nezastupiteľnú úlohu v každej spoločnosti, že dokážu zastať aj roku strategického partnera a pomôcť organizácii

v dosahovaní jej strategických cieľov. A to s reálnym výsledkom. Presvedčme okolie, že ľudské zdroje sú naozaj tým najväčším aktívom spoločnosti a máme tú česť, že ho spravujeme, zabezpečujeme, aby jeho hodnota pre spoločnosť stále rástla.

Cieľom prieskumu je aj zistiť, aká je rola ľudských zdrojov v 21. storočí, čo ju najviac ovplyvňuje a ako sa za posledné roky zmenila.
Prieskum zameraný na rolu ľudských zdrojov dáme vyplniť aj manažérom, aby sme zistili, či obe strany vnímajú rolu a pridanú hodnotu ľudských zdrojov pre firmu rovnako. Tento prieskum bude zároveň aj veľmi cennou informáciou pre riaditeľov a manažérov ľudských zdrojov, ktorí uvidia, ako je ich práca vnímaná zvonku a budú vedieť cielenejšie pracovať na zmene jej vnímania s cieľom zosúladiť očakávania od útvarov ľudských zdrojov.