Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Prečo outsourcovať ?

Spoločnosti, ktoré využívajú outsourcing svojich podporných činností môžu dosiahnuť nasledovné:

 • úspora nákladov - zníženie nákladov o 20 - 60 % v závislosti od rozsahu outsourcovaných služieb a od lokality, v ktorej spoločnosť pôsobí
 • štandardizáciu procesov - zadefinovanie pravidiel a zodpovedností s využitím best practise
 • flexibilitu - plynule reagujeme na požiadavky klienta podľa jeho skutočných potrieb (zvyšujúce, prípadne znižujúca sa množstvo dokladov, ako aj na sezónne výkyvy)
 • vyššia úroveň kontroly - monitoring činností štandardizovaných procesov a zlepšením reportingu
 • zlepšenie rozhodovania - možnosť lepšie sledovať Vaše podnikanie prostredníctvom včasných a kvalitných informácií
 • plná náhrada škody - v prípade vzniku škody má klient možnosť náhrady v plnej výške (pri spracovaní vlastnými zamestnancami iba do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca)
 • časová nezávislosť - klient dostane službu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom termíne (odpadnú problémy v prípade odchodu zamestnanca, dlhodobej práceneschopnosti, prípadne inej neprítomnosti zamestnanca)

 

Vzdelávanie

 

Jediná dlhodobo udržateľná konkurenčná výhoda sú naši zamestnanci – ako myslia, ako konajú, ako sa správajú...Počas posledného storočia nastal posun od industriálnej éry cez informačnú éru k znalostnej ére. Schopnosť dosiahnuť, prispôsobiť a uplatniť tie správne znalosti efektívne sa stalo kľúčovou schopnosťou tohto storočia. Žijeme a pracujeme v neustále sa meniacom svete. Neustále zmeny legislatívy, ktoré je potrebné implementovať v interných procesoch a politikách, nové požiadavky na znalosti a schopnosti, vznikajú nové problémy, ktoré si vyžadujú nové prístupy k riešeniu. Svet sa neustále pohybuje vpred a vyvíja. Preto sa potrebujeme sústavne vzdelávať aj my.

BS Partner Vám pomôže:

Confucius povedal: Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si možno zapamätám, zapoj ma a ja POCHOPÍM.

Čítať ďalej...

e-Learning

 

e-LearningNa jednej strane každý zamestnávateľ chce mať najlepších zamestnancov, no na druhej strane si máloktorá organizácia môže dovoliť vynakladať veľké finančné prostriedky na vzdelávanie. Riešením začína byť v súčasnosti on-line vzdelávanie alebo e-learning. Táto forma vzdelávanie je výrazne lacnejšia ako klasické formy vzdelávania – školenia, semináre a pod.
Prečo ?

 • Vzdelávanie formou e-learningu je podstatne lacnejšie ako vzdelávanie v iných formách
 • Nevznikajú dodatočné náklady súvisiace so vzdelávaním– ako napríklad náklady na cestovanie, cestovné náhrady,
 • Nevznikajú pri ňom časové straty vzniknuté cestovaním za vzdelávacími aktivitami.
 • Vzdelávate sa kdekoľvek, kde je

  Čítať ďalej...

Otvorené kurzy a semináre

Otvorené kurzy a seminárePríliš veľa manažérov poníma vzdelávania ako luxus a nie ako konkurencieschopnú a strategickú nevyhnutnosť. Pýtajú sa: "Na čo budeme školiť zamestnancov, keď aj tak odídu?" No, podľa nás je na mieste skôr otázka: Čo s nimi budeme robiť, ak sa nebudú vzdelávať a u nás zostanú.
V praxi to bude znamenať, že budú uplatňovať len postupy, myšlienky, metódy a poznatky, ktoré poznajú z minulosti, pričom konkurencia bude zavádzať najnovšie poznatky do praxe. Do kedy im budeme schopní s takýmito zamestnancami konkurovať?
Ste jedným z tých manažérov, ktorí vzdelávanie víta alebo patríte k tým, ktorý ponuku školení odsunú stranou prípadne hodia rovno do koša?

Čítať ďalej...