Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Otvorené kurzy a semináre

Otvorené kurzy a seminárePríliš veľa manažérov poníma vzdelávania ako luxus a nie ako konkurencieschopnú a strategickú nevyhnutnosť. Pýtajú sa: "Na čo budeme školiť zamestnancov, keď aj tak odídu?" No, podľa nás je na mieste skôr otázka: Čo s nimi budeme robiť, ak sa nebudú vzdelávať a u nás zostanú.
V praxi to bude znamenať, že budú uplatňovať len postupy, myšlienky, metódy a poznatky, ktoré poznajú z minulosti, pričom konkurencia bude zavádzať najnovšie poznatky do praxe. Do kedy im budeme schopní s takýmito zamestnancami konkurovať?
Ste jedným z tých manažérov, ktorí vzdelávanie víta alebo patríte k tým, ktorý ponuku školení odsunú stranou prípadne hodia rovno do koša?

Vzdelávanie je viac ako budovanie zručností a znalosti pre vlastný prospech a zvýšenie hodnoty zamestnanca. Vzdelávanie, pokiaľ spĺňa určité podmienky je:

  • pre mnohých zamestnancov veľmi dôležitá súčasť balíčka benefitov. Pri prijímaní takýchto zamestnancov budete mať istotu, že ste sa rozhodli pre ľudí so správnym postojom – chuťou na sebe stále pracovať a v vzdelávať sa
  • vzdelávanie je pre zamestnancov signálom, že spoločnosť verí v ich osobný rast a počíta s nimi do budúcnosti. Takýto zamestnanci majú záujem zostať pracovať pre spoločnosť dlhšiu dobu.
  • Vzdelávanie podporuje vyšší výkon, znižuje sa fluktuácia, zamestnanci sú viac nadšení a motivovaní.
  • Ako každá investícia ani investícia do vzdelania nezaručí úspech pokiaľ, nebude vzdelávanie spĺňať určité podmienky:
  • Zapojenie manažmentu – všetky úrovne riadenia spoločnosti musia veriť, že vzdelávanie je permanentný proces a nielen jednorazová akcia. Musí existovať prepojenie medzi vzdelávaním, získaním nových vedomostí, ich uplatnením v spoločnosti a odmenou. Je potrebné si uvedomiť, že podpora vzdelávania od manažmentu neznamená len samotné vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte.
  • Vzdelávanie musí reagovať na ciele organizácie – vzdelávanie by malo zodpovedať stratégii spoločnosti. Ak sú ciele vo vzdávaní nastavené správne a podporujú ciele organizácie, vzdelávanie potiahne výkonnosť zamestnancov na vyššiu úroveň.
  • Vzdelávanie musí byť v súlade s potrebami organizácie – preto by vzdelávania malo začať analýzou – čo robíme, čo je potrebné zlepšiť, aký je cieľový stav
  • Výber efektívnej formy vzdelávania – existuje mnoho rôznych foriem a spôsobov ako zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov. Pokiaľ potrebujeme natrénovať so zamestnancami zvládnutie nových zručností, pravdepodobne bude nedostatočné, ak pošleme zamestnancov na seminár. Pokiaľ však potrebujeme len legislatívny upádate po menšej legislatívnej zmene, dvojdňový tréning bude vzhľadom na naše potrebný veľmi predraženým riešením.
  • Následná kontrola – po absolvovaní vzdelávania by mala organizácia poskytnúť zamestnancovi priestor na uplatnenie nových poznatkov v praxi. Ľudia sa nemôžu úspešne naučiť novým zručnostiam, ak si ich nemôžu v praxi natrénovať.