Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Fakturácia

FakturáciaVystavovanie faktúr môže byť veľmi zdĺhavé a časovo a finančne náročné, najmä ak nepoužívate špecializovaný softvér. Nedodržanie číselných radov, chýbajúce povinné náležitosti a nesprávne dátumy bývajú najčastejšie nedostatky, pokiaľ faktúry nie sú vystavované špecialistami so znalosťami účtovníctva. Vstupom do európskej únie a harmonizáciou účtovníctva a systému DPH sa zvýšili nároky aj na znalosti špecialistov zodpovedných za fakturáciu. Veľa podnikateľov a spoločností však tieto zmeny nepostrehlo a ich faktúry nespĺňajú legislatívne požiadavky. Najčastejším nedostatkom býva, že pri prenose daňovej povinnosti chýba odvolávka na smernicu európskej únie – z akého dôvodu k prenosu daňovej povinnosti dochádza.

BS Partner Vám pomôže

Podnikateľom a spoločnostiam, ktoré chcú mať faktúry vystavované v súlade so zákonom a za minimálnych nákladov ponúkame:

  • vystavovanie odberateľských faktúr
  • nastavenie Vášho procesu fakturácie s dôrazom na súlad so všetkými legislatívnymi požiadavkami