Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

On – line účtovníctvo

Výhody tohto typu spolupráce oceníte, ak podnikáte a potrebujete veľa rozhodnutí robiť „za pochodu“. Získavate on-line prístup ku všetkým informáciám, ktoré pre svoje rozhodnutia potrebujete – stav pohľadávok a záväzkov, aktuálne náklady a výnosy ako aj ostatné informácie, ktoré Vám účtovníctvo vie poskytnúť. Jedinečné riešenie, ktorým zachovávate výhody outsourcing-u pričom zostávajú aj pozitíva interného spracovania (on-line prístup k informáciám).

 Máte záujem časť ekonomických činností vykonávať interne? Spolu s Vašimi zamestnancami vytvoríme virtuálne ekonomické oddelenie.

Dosiahnutý synergický efekt je výsledkom spoločného využívania SW – napr. klient si vystavuje faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, generuje prevodné príkazy a pod., naša spoločnosť zabezpečí ostatné činnosti.

Čítať ďalej...

Účtovné závierky a reporting

Účtovné závierky a reportovanieIba správne a profesionálne urobená ročná účtovná závierka zaručí správne vyčíslenie hospodárskeho výsledku a jeho následnú transformáciu na základ dane.

Len v takomto prípade máme istotu, že vypočítaná daň je správna. Aby podnikatelia a spoločnosti, ktoré nemajú povinnosť auditu, získali istotu, že majú správne stanovený základ dane, preferujú vykonanie ročnej účtovnej závierky treťou osobou – externou spoločnosťou.

 BS Partner Vám pomôže

Podnikateľom a spoločnostiam, ktoré chcú mať vykonanú ročnú účtovnú závierku v súlade s legislatívou a správne stanovený základ dane ponúkame:

  • vykonanie ročnej účtovnej závierky
  • kontrolu ročnej účtovnej závierky
  • účtovné výkazy
  • ďalšie výkazy a reportovanie podľa požiadaviek klientov

Fakturácia

FakturáciaVystavovanie faktúr môže byť veľmi zdĺhavé a časovo a finančne náročné, najmä ak nepoužívate špecializovaný softvér. Nedodržanie číselných radov, chýbajúce povinné náležitosti a nesprávne dátumy bývajú najčastejšie nedostatky, pokiaľ faktúry nie sú vystavované špecialistami so znalosťami účtovníctva. Vstupom do európskej únie a harmonizáciou účtovníctva a systému DPH sa zvýšili nároky aj na znalosti špecialistov zodpovedných za fakturáciu. Veľa podnikateľov a spoločností však tieto zmeny nepostrehlo a ich faktúry nespĺňajú legislatívne požiadavky. Najčastejším nedostatkom býva, že pri prenose daňovej povinnosti chýba odvolávka na smernicu európskej únie – z akého dôvodu k prenosu daňovej povinnosti dochádza.

BS Partner Vám pomôže

Podnikateľom a spoločnostiam, ktoré chcú mať faktúry vystavované v súlade so zákonom a za minimálnych nákladov ponúkame:

  • vystavovanie odberateľských faktúr
  • nastavenie Vášho procesu fakturácie s dôrazom na súlad so všetkými legislatívnymi požiadavkami

Riadenie toku hotovosti

Riadenie toku hotovostiVeľa podnikateľov a spoločností dosahuje zisk a nie je schopných plniť si včas svoje splatné záväzky. Poznáme aj opačné príklady. Hoci podnikatelia a spoločnosti dosahujú stratu, vždy si plnia včas svoje záväzky.

Čítať ďalej...