Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Risk Management Diagnostic pre štatutárne orgány

Za úspechom spoločnosti stoja správne rozhodnutia. Tie zabezpečia, že spoločnosť bude dobre riadená, schopná bojovať so súčasnými ako aj budúcimi výzvami a bude vedieť kapitalizovať všetky príležitosti.

Nevyhnutným predpokladom správych rozhodnutí sú správne znalosti. Len tie Vám zabezpečia efektívne dosahovanie cieľov a ochránia Vás pred rizikovými rozhodnutiami a ich finančnými a trestno-právnymi dôsledkami.

Dôsledky pre konateľov, členov predstavenstiev či prokuristov bývajú oveľa závažnejšie ako keď sa pochybenia dopustí “obyčajný” zamestnanec. Preto je potrebné, aby si práve konatelia, členovia predstavenstviev či prokuristi boli vedomí svojich povinnosti a zodpovednosti.

Riadenie rizík sa tak stave nielen zodpovednosťou spoločnosti, ale aj individuálnou zodpovednosťou, lebo práve štatutárne orgány nesú vysoku mieru osobnej zodpovednosti.

Logická a efektívna aplikácia princípov riadenia a znižovania rizík zabezpečí, že konatelia, členovia predstavenstiev a prokuristi maximálne zhodnotia obchodné príležitosti pri zachovaní akceptovateľnej miery rizika, lebo sú schopní predpokladať a dôsledne zvážiť budúce následky svojich súčasných rozhodnutí.

Riadenie rizík poskytuje konateľom, členom predstavenstiev a prokuristom ochranu, aby predišli dôsledkom finančnej a trestno-právnej zodpovednosti. S akým rizikom riadite Vy?

Overte si Vaše riziko prostredníctvom Risk Management Diagnostic pre štatutárne orgány. Pripravili sme pre Vás dotazníkovú diagnostiku, ktorá kvantifikuje práve to Vaše riziko ako konateľa, člena predstavenstva či prokuritu vyplývajúce z kľúčových procesov a procedúr implementovaných vo vašej spoločnosti.

Overte si, či efektívne alokujete zdroje a kapitalizujete príležitosti za podmienky akceptovateľného rizika.

Využite naše odborné znalosti a profesionálne skúsenosti na dosiahnutie svojich cieľov. Kontaktujte nás.