Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Vzdelávanie

 

Jediná dlhodobo udržateľná konkurenčná výhoda sú naši zamestnanci – ako myslia, ako konajú, ako sa správajú...Počas posledného storočia nastal posun od industriálnej éry cez informačnú éru k znalostnej ére. Schopnosť dosiahnuť, prispôsobiť a uplatniť tie správne znalosti efektívne sa stalo kľúčovou schopnosťou tohto storočia. Žijeme a pracujeme v neustále sa meniacom svete. Neustále zmeny legislatívy, ktoré je potrebné implementovať v interných procesoch a politikách, nové požiadavky na znalosti a schopnosti, vznikajú nové problémy, ktoré si vyžadujú nové prístupy k riešeniu. Svet sa neustále pohybuje vpred a vyvíja. Preto sa potrebujeme sústavne vzdelávať aj my.

BS Partner Vám pomôže:

Confucius povedal: Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si možno zapamätám, zapoj ma a ja POCHOPÍM.

Čítať ďalej...

e-Learning

 

e-LearningNa jednej strane každý zamestnávateľ chce mať najlepších zamestnancov, no na druhej strane si máloktorá organizácia môže dovoliť vynakladať veľké finančné prostriedky na vzdelávanie. Riešením začína byť v súčasnosti on-line vzdelávanie alebo e-learning. Táto forma vzdelávanie je výrazne lacnejšia ako klasické formy vzdelávania – školenia, semináre a pod.
Prečo ?

  • Vzdelávanie formou e-learningu je podstatne lacnejšie ako vzdelávanie v iných formách
  • Nevznikajú dodatočné náklady súvisiace so vzdelávaním– ako napríklad náklady na cestovanie, cestovné náhrady,
  • Nevznikajú pri ňom časové straty vzniknuté cestovaním za vzdelávacími aktivitami.
  • Vzdelávate sa kdekoľvek, kde je

    Čítať ďalej...

Otvorené kurzy a semináre

Otvorené kurzy a seminárePríliš veľa manažérov poníma vzdelávania ako luxus a nie ako konkurencieschopnú a strategickú nevyhnutnosť. Pýtajú sa: "Na čo budeme školiť zamestnancov, keď aj tak odídu?" No, podľa nás je na mieste skôr otázka: Čo s nimi budeme robiť, ak sa nebudú vzdelávať a u nás zostanú.
V praxi to bude znamenať, že budú uplatňovať len postupy, myšlienky, metódy a poznatky, ktoré poznajú z minulosti, pričom konkurencia bude zavádzať najnovšie poznatky do praxe. Do kedy im budeme schopní s takýmito zamestnancami konkurovať?
Ste jedným z tých manažérov, ktorí vzdelávanie víta alebo patríte k tým, ktorý ponuku školení odsunú stranou prípadne hodia rovno do koša?

Čítať ďalej...

Interné vzdelávanie

Pokiaľ potrebujete vyškoliť väčší počet zamestnancov, interne vzdelávanie je pre Vás tým správnym riešením. Medzi ďalšie nesporné výhody interne organizovaných kurzov, seminárov a tréningov je:

  • sú zostavené presne na Vaše podmienky, na Vaše problémy
  • používajú príklady z reálneho života Vašej spoločnosti
  • sú zamerané práve na tie vedomosti a zručnosti, ktoré účastníci vzdelávania potrebujú pre výkon svojej práce
  • sú veľmi nákladovo efektívne vzhľadom na počet účastníkov

Podkategórie