Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Fakturácia

FakturáciaVystavovanie faktúr môže byť veľmi zdĺhavé a časovo a finančne náročné, najmä ak nepoužívate špecializovaný softvér. Nedodržanie číselných radov, chýbajúce povinné náležitosti a nesprávne dátumy bývajú najčastejšie nedostatky, pokiaľ faktúry nie sú vystavované špecialistami so znalosťami účtovníctva. Vstupom do európskej únie a harmonizáciou účtovníctva a systému DPH sa zvýšili nároky aj na znalosti špecialistov zodpovedných za fakturáciu. Veľa podnikateľov a spoločností však tieto zmeny nepostrehlo a ich faktúry nespĺňajú legislatívne požiadavky. Najčastejším nedostatkom býva, že pri prenose daňovej povinnosti chýba odvolávka na smernicu európskej únie – z akého dôvodu k prenosu daňovej povinnosti dochádza.

BS Partner Vám pomôže

Podnikateľom a spoločnostiam, ktoré chcú mať faktúry vystavované v súlade so zákonom a za minimálnych nákladov ponúkame:

  • vystavovanie odberateľských faktúr
  • nastavenie Vášho procesu fakturácie s dôrazom na súlad so všetkými legislatívnymi požiadavkami

Riadenie toku hotovosti

Riadenie toku hotovostiVeľa podnikateľov a spoločností dosahuje zisk a nie je schopných plniť si včas svoje splatné záväzky. Poznáme aj opačné príklady. Hoci podnikatelia a spoločnosti dosahujú stratu, vždy si plnia včas svoje záväzky.

Čítať ďalej...

Rozpočty a prognózy

Rozpočty a prognózyPre každú spoločnosť je dôležité sledovať plnenie plánovaných ukazovateľov, na základe ktorých robí ďalšie (aj strategické) rozhodnutia. Nesprávne strategické rozhodnutie, na základenekvalitných rozpočtov, plánu a metrík, môže mať pre firmu fatálne následky.

 BS Partner Vám pomôže

Podnikateľom a spoločnostiam, ktoré chcú mať kvalitné podklady pre svoje rozhodnutia ponúkame:

  • spracovanie rozpočtov podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek
  • kontrolu plnenia stanovených rozpočtov, analýza odchýlok
  • prognózy ďalšieho vývoja
  • kauzálne analýzy

Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvoZefektívnením procesov Vám vieme zabezpečiť významné úspory v nákladoch na spracovanie účtovníctva. BS Partner Vám pomôže znížiť prevádzkové náklady o 10 – 30% prostredníctvom štandardizácie, centralizácie a automatizácie

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

  1. CENNÍK

Podkategórie