Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Prečo outsourcovať ?

Spoločnosti, ktoré využívajú outsourcing svojich podporných činností môžu dosiahnuť nasledovné:

  • úspora nákladov - zníženie nákladov o 20 - 60 % v závislosti od rozsahu outsourcovaných služieb a od lokality, v ktorej spoločnosť pôsobí
  • štandardizáciu procesov - zadefinovanie pravidiel a zodpovedností s využitím best practise
  • flexibilitu - plynule reagujeme na požiadavky klienta podľa jeho skutočných potrieb (zvyšujúce, prípadne znižujúca sa množstvo dokladov, ako aj na sezónne výkyvy)
  • vyššia úroveň kontroly - monitoring činností štandardizovaných procesov a zlepšením reportingu
  • zlepšenie rozhodovania - možnosť lepšie sledovať Vaše podnikanie prostredníctvom včasných a kvalitných informácií
  • plná náhrada škody - v prípade vzniku škody má klient možnosť náhrady v plnej výške (pri spracovaní vlastnými zamestnancami iba do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca)
  • časová nezávislosť - klient dostane službu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom termíne (odpadnú problémy v prípade odchodu zamestnanca, dlhodobej práceneschopnosti, prípadne inej neprítomnosti zamestnanca)