Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Diskvalifikacia, riziká a zodpovednosť štatutárnych orgánov
11. - 12.05.2017, Vital Resort hotel Hubert****, Gerlachov
eBook

Ako vybudovať dlhodobo rastúce podnikanie ?

Dokument na stiahnutie...

Dokument na stiahnutie

Ako najrýchlejšie vybudovať a premeniť svoje podnikanie na neustále rastúce, vysoko ziskové a úspešné?

Základné pravidlo vysoko ziskových a úspešných spoločností a podnikateľov je: Neriešiť operatívu, zamerať sa na stratégiu.

Prečo? Stratégia je Vaša budúcnosť. Pokiaľ nebudete svoju budúcnosť riadiť vy, budete budúcnosťou riadený vy a neustále rastúce, vysoko ziskové a úspešné podnikanie vybuduje Vaša konkurencia, ktorá sa nenechá ovládať, ale aktívne svoj rast riadi.

Aká je realita?

Štatistiky uvádzajú, že priemerná životnosť podnikov  je 6 rokov. To znamená, že veľká

väčšina spoločností a podnikateľov nedovŕši 6. rok svojej existencie.

Ak aj oslávi v podnikaní svoje 6. narodeniny, väčšina slovenských malých a stredných podnikov a podnikateľov považuje za úspech, ak sa im podarí dosiahnuť zisk väčší ako je inflácia v danom roku. Pokiaľ sa aj niekomu podarí dosiahnuť vyšší zisk, nemá  vytvorené podmienky, procesy a nástroje, ktoré by mu zabezpečili takýto vysoký zisk aj v budúcich obdobiach.

Naši konzultanti analyzovali prečo je to tak a zistili.  Podnikatelia a manažéri malých a stredných podnikov robia v riadení niekoľko základných chýb.

Ako sú riadené MSP (Malé a Stredné Podniky - z anglického SME - Small and Medium Enterprises) ?

Aj tu platí naše staré slovenské porekadlo: Pre stromy nevidí les – pre množstvo administratívy a ostatnej operatívy nemá na vlastné podnikanie čas. Najľahšou a najrýchlejšou cestou ako získať dostatočný časový priestor na riešenie svojej stratégie je preniesť zodpovednosť na podporné činnosti na tretiu stranu.

Toto je tá správna cesta pre podnikateľov a spoločností všetkých veľkostí a právnych foriem, ktoré chcú nielen:

Spôsob riadenia v SME

  • Zamerať sa na svoju hlavnú činnosť a získať časový priestor pre riešenie strategických záležitostí, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý rast zisku a úspech na trhu
  • Získať skúsených odborníkov za prijateľné ceny a dosiahnuť úsporu až do 50% súčasných nákladov (viac čítaj Ukáž peniazom kto je tu šéf)
  • Zvýšiť spokojnosť svojich zákazníkov prenesením zodpovednosti za operatívu na tretiu stranu a stanovením SLA významne zvýšiť rýchlosť a kvalitu svojho core businessu pre zákazníkov = podporné činnosti Vám poskytnú presne takú podporu ako potrebujete a očakávate
  • Získať prístup k najmodernejším technológiám a využiť efektívne a overené postupy ktorými disponujeme za tú najnižšiu možnú cenu.
  • Znížiť svoje náklady o 10%-50% bez dodatočných kapitálových investícií – Opýtajte sa nás na optimalizácie – kontaktujte nás
  • Preniesť zodpovednosť v prípade škody spôsobenej našou činnosťou
  • Ale očakávajú v tomto dnešnom náročnom ekonomickom prostredí plnom zmien a neočakávaných turbulencií aj dôveryhodného a spoľahlivého partnera, ktorý im pomôže v dosahovaní ich cieľov radami, tipmi, nápadmi, ktoré môžete nájsť na našej stránke bezplatne prípadne kvalitnými konzultačnými službami  za zvýhodnené ceny.

A to všetko zvýši Váš rast a prispeje k získaniu konkurenčnej výhody. Ponúkame Vám vysokú kvalitu a cenovú dostupnosť. Porovnanie výhod interné poskytovaných podporných služieb a služieb poskytovaných BS Partner, s. r. o.

Výhody, ktoré Vám dobre nastavená spolupráca prinesie

Výhody outsourcingu BS Partner, s. r. o.Časová dostupnosť

Podnikatelia a spoločnosti majú problém, keď zamestnanec nečakane ochorie alebo odíde bez výpovednej doby prípadne má inú podľa zákona ospravedlniteľnú absenciu.

Máme pre Vás riešenie. S nami získate plnú podporu počas dohodnutého času, spoľahlivosť a profesionálne služby.

Flexibilita

Zamestnanci sú Vám k dispozícii v rozsahu fondu pracovnej doby bez ohľadu na Vaše skutočné potreby. Nemalé problémy spôsobuje podnikateľov a spoločnostiam ne-proporcionalita práce – v niektorých obdobiach je práce neúmerne veľa, zamestnanci sú preťažení, zvyšuje sa chybovosť a iných obdobiach majú problém prideliť zamestnancom vôbec nejakú práce a zamestnanci sú nevyťažený, prípadne vykonávajú menej kvalifikovanú prácu, ktorú by ste mali možnosť získať aj za menšie finančné prostriedky.

Máme pre Vás riešenie. My Vám ponúkame výkon práce podľa Vašich skutočných potrieb.

Know how

Pokiaľ zamestnáte zamestnanca získate iba jeho vedomosti a skúsenosti. Máte istotu, že sú pre Vás dostatočné?

Máme pre Vás riešenie. Spoluprácou s našou spoločnosťou získavate vedomosti a skúsenosti celého týmu špecialistov a to na taký čas a v takej štruktúre sko potrebujete, aby ste maximálne využili potenciál svojej firmy.

Vysoká kvalita

O našich klientov sa stará tým profesionálov. Pre čo najvyššiu úrovaň kvality našich služieb máme zavedené best practices procesy. Z toho najvyšší pozitívny vplyv na kvalitu má dvojnásobná kontrola. O profesionálnych kvalitách našich špecialistov svedčí aj skutočnosť, že sú vyhľadávanými lektormi kurzov a prednášajú na seminároch a konferenciách.

Zníženie prevádzkových nákladov

Nastavením procesov, úhradou za služby, ktoré klient naozaj potrebuje a skutočne využije ako aj implementovaním ostatných našich postupov naši klienti dosahujú významné úspory v prevádzkových nákladov a to až do 50%.

Plná zodpovednosť

V prípade škody spôsobenej zamestnancom máte možnosť kompenzácie do výšky 4-násobku jeho priemerného zárobku. V prípade škody spôsobenej našou činnosťou, preberáme plnú zodpovednosť. Pre tieto účely máme uzatvorené poistenie, ktoré kryje škodu až do výšky 33 000 Eur.

Best practices

Čo je best practice? Je to osvedčený spôsob (metóda alebo technika), ktorého zavedením sa trvalo dosahujú oveľa lepšie výsledky ako výsledky dosiahnuté inými prostriedkami. Používajú sa na dosiahnutie vysokej kvality (ako alternatíva legislatívnych noriem). Okrem toho významne zamedzujú vzniku podvodov. Určite ste niekoľkokrát zachytili medializované správy ako si pokladníčka vyplácala z pokladne peniaze neoprávnene alebo mzdová účtovníčka vypočítala a následne si nechala vyplatiť mzdu fiktívneho zamestnanca, ako zamestnanec predal dôležité alebo citlivé údaje tretej strane a pod. Toto je jeden z nástrojov ako zamedziť takýmto praktikám. Avšak veľká väčšina malých podnikateľov a spoločností nemá dostatočný počet pracovníkov, aby tieto postupy a techniky mohla zaviesť.

Najmodernejšie technológie

Nemôžete si dovoliť najmodernejšie technológie, najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie systémy? Profitujte z našich.

Stiahnite si tento článok vo forme PDF...